Objednat doučování

       V případě zájmu o individuální výuku nám vyplntě tuto objednávku. Poté Vás bude kontaktovat lektor a domluví s Vámi vše potřebné pro zdárný začátek doučování.

Krok 1. - Výběr předmětů

Vyplňte si předměty, které potřebujete doučit. Nezapomeňte každý předmět potvrdit tlačítkem přidat.


 Základní údaje
 Předmět
 
   Úroveň
   
 Typ výuky
 
   Kraj
   
 Cena/hod
 
   Hodin týdně
   
   Počet vyučovaných osob
   
 
 - Cena závisí na městě, předmětu, úrovni a počtu vyučovaných osob.
 - Typ výuky a počet hodin jsou pouze orientační údaje.
 - Délka a intenzita výuky se dá později upravovat podle potřeby.
 Objednané předměty
 - doposud jste si nevybral(a) žádný předmět -
   

Krok 2. - Vyplnění kontaktních údajů

Vyplňte si předměty, které potřebujete doučit. Nezapomeňte každý předmět potvrdit tlačítkem přidat.


 Informace o zákazníkovi(žákovi)
 Příjmení, jméno*
 
   Email*
   
 Telefon(y)* (jednotlivá čísla oddělte čárkou)
 
 - Kontaktní údaje budou poskytnuty jen Vašemu lektorovi a nebudou žádným     způsobem zveřejněny.
 Adresa/Místo vyučování*
 
   Č.p./Detail
   
Jsem ochoten(ochotna) dojíždět do rozumného okolí
 - Adresa = Čtvrť, ulice / Škola, budova / Kolej, blok
 - Č.p. = Číslo popisné / Číslo učebny / Číslo pokoje
 Studuji školu
 
   Ročník(třída), obor, fakulta
   
Již nestuduji
 Ostatní data
Mám čas Po Út St Čt So Ne Celý týden
Ráno
Dopoledne
Odpoledne
Večer

Celý den

  Další informace
(speciální požadavky, přesnější určení požadované úrovně nebo oboru/oblasti - např. 'násobilka' nebo 'disgrafik' ... prostě jakékoli další doprovodné informace)

Pokud potřebujete na doučování vystavit účetní doklad, napište nám to do výše udevedého formuláře.
 
 Prohlášení zákazníka a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 
Objednávám tímto výše uvedené individuální doučování a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů které poskytuji prostřednictvím služby www.doucovani.cz. Tyto údaje poskytuji společnosti doučování.cz s.r.o. výhradně za účelem zprostředkování individuální výuky a to v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Zpracování osobních údajů V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech. Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?
Provozovatelem osobních údajů, které nám poskytnete a osobou zodpovědnou za ochranu vašich osobních údajů ve smyslu platných předpisů j e společnost doučování.cz s.r.o, se sídlem Marie Podvalové 920/3, Praha 9, IČO : 27203751.

1. Účely zpracování
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem zprostředkování doučování na základě Vaší objednávky.

2. Rozsah zpracování
Zadání některých osobních údajů je povinné, a to jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a místo výuky. Pokud se rozhodnete, můžete nám poskytnout i nepovinné údaje, jako např. informace k škole, kterou navštěvujete atp. Pro jiné účely, než je zajištění zprostředkování Vámi vložené poptávky osobní údaje nezpracováváme.

3. Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány nejdéle po dobu 5 let od poslední realizované objednávky.

4. Cookies
Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

5. Webové měřiče
Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

6. Reklamní služby
Na tomto webu nevyužíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám.

7. Právo na přístup
Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů

8. Právo na přenositelnost dat
Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

9. Právo na opravu
Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

10. Právo na omezení zpracování
Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

11. Právo na výmaz
Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

12. Právo být zapomenut
Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

13. Právo vznést námitku
Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

14. Právo podat stížnost
Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

15. Zabezpečení ochrany dat
Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.